Krok 3 – Klucz do poznania klienta

marca 5, 2021
Posted in
05/03/21 admin

Krok 3 – Klucz do poznania klienta

Krok 3 – Klucz do poznania klienta

1599,00 

Skuteczna sprzedaż zakłada, że rozpoznajesz osobiste pobudki
klienta prowadzące do zakupu produktu. Dzięki temu znajdujesz
największe korzyści i dopasowujesz stosowną ofertę. Podczas treningu
uczysz się m.in.: rozpoznawać istotne podstawowe motywy
sprzedażowe, motywy społeczne, czynniki wpływu związane z produktem
oraz odporność zakupową różnych biostruktur. Dodatkowo
dowiadujesz się, jak znajdować właściwe argumenty przemawiające na
korzyść produktów i usług Twojej firmy.

Wyczyść

Opis

STRUCTOGRAM®

Co to jest STRUCTOGRAM® i skąd się wywodzi?

STRUCTOGRAM® to szwajcarski system treningowy wykorzystywany na całym świecie, który bazuje na teorii trójdzielnego mózgu opracowanej przez prof. dr Paula MacLeana. Podstawą systemu jest analiza biostrukturalna, która wskazuje na biologiczne uwarunkowania naszej natury oraz pozwala na odkrycie i pełne wykorzystanie drzemiącego w nas potencjału – w zgodzie z własnymi predyspozycjami i z pełną świadomością naszych mocnych stron oraz potencjalnych obszarów rozwoju.

Teoria trójdzielnego mózgu – co to znaczy?

Każdy z nas ma i wykorzystuje z powodzeniem trzy ewolucyjnie wyodrębnione i różne części mózgu. Mózg działa jako jedność, ale każda z jego części odpowiada u nas za inne i określonezachowania. Każdy z nas używa wspomnianych trzech części mózgu w różnym natężeniu i w unikatowy, całkowicie własny sposób. U jednego człowieka dominuje jedna część, a u drugiego inna – co daje zauważalne tendencje do określonych i ulubionych zachowań lub    charakterystycznego procesu podejmowania decyzji, czy wyborów życiowych.

prof. dr Paul D. MacLean – Amerykański badacz mózgu, Dyrektor Instytutu ds. Ewolucji i Zachowania Mózgu przy
Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego, Bethesda/Maryland,

Dr. Maclean
logo_structogram

STRUCTOGRAM® ukazuje szybko i jak na dłoni – trzema kolorami, która z trzech części mózgu dominuje i w związku z tym, jakie zachowania mogą być uznawane za naturalne oraz w czym tkwi potencjał danej osoby. Pozwala na dogłębne poznanie samego siebie, dzięki czemu jest z powodzeniem wykorzystywany od lat zarówno w działaniach coachingowych jak i szkoleniowych. Szkolenia oparte na systemie STRUCTOGRAM® są proste, a zarazem tłumaczą naprawdę dużo w temacie relacji międzyludzkich i umożliwiają wskazanie optymalnych ścieżek dla rozwoju zespołu, jak i rozwoju indywidualnego.

Jakie KORZYŚCI odniosę po ukończeniu szkolenia?

STRUCTOGRAM® jest jedynym systemem na rynku, który skupia się na naturze ludzkiej a nie na zachowaniach, które wywodzą się właśnie z natury i co więcej często bywają zmienne. Umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie, dzięki czemu wskazuje jakie zachowania są dla nas naturalne i w czym najlepiej się odnajdujemy. STRUCTOGRAM® daje bazę wiedzy, która odpowiednio wykorzystana jest bardzo pomocna w rozwoju osobistym.

Dzięki niemu:
1. Dowiesz się, co wpływa na dokonywane przez Ciebie wybory, tym samym nauczysz się podejmować najbardziej optymalne i korzystne dla Ciebie decyzje.
2. Poznasz motywy podejmowanych przez siebie działań, co w konsekwencji pozwoli Ci na wyznaczenie sobie realistycznych celów i ich realizację.
3. Podniesiesz jakość i skuteczność swojej komunikacji.
4. Zrozumiesz swoje zachowania, co da Ci możliwość pokonywania własnych ograniczeń oraz pomoże zapanować nad każdą sytuacją.
5. Dowiesz się, jakie są Twoje silne i słabe strony, co pozwoli Tobie na skuteczniejsze wykorzystanie tych silnych i wyeliminowanie bądź kontrolę słabszych.
6. Będziesz mógł obrać właściwy kierunek rozwoju, co pomoże Ci w odkryciu oraz zwiększeniu wykorzystania własnego potencjału.

rodzina

Jakie KORZYŚCI otrzyma moja firma po przeprowadzeniu szkolenia?

STRUCTOGRAM® umożliwia nie tylko doskonałe poznanie samego siebie, ale również z powodzeniem wspiera rozwój indywidualny i zespołowy pracowników, a co za tym idzie również rozwój Twojej firmy. Kluczem do sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu jest zaufanie – zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnątrz środowiska pracy. Aby uzyskać zaufanie trzeba być wiarygodnym i spójnym w tym, co się robi, a następnie być wyczulonym na potrzeby i uczucia innych.

STRUCTOGRAM® pomoże Ci:

1. Poznać mocne strony pracowników.
Dzięki temu łatwiejsze stanie się zidentyfikowanie ich potencjalnych obszarów rozwoju. Zdobyta wiedza umożliwi m.in. świadomy dobór odpowiednich technik sprzedaży lub motywacji, co w konsekwencji nie tylko podniesie np. umiejętności sprzedażowe oraz negocjacyjne, ale również realnie wpłynie na wyniki finansowe Twojej firmy.

2. Budować zespół, dostosowując zadania do zalet oraz umiejętności jego członków. Poznanie mocnych stron każdego z osobna umożliwi efektywniejsze wykorzystanie pracy zespołowej. Odpowiednie dobranie osób pracujących w danych zespołach zwiększy wykorzystanie potencjału Twoich pracowników. Umożliwi to poprawę efektywności i skuteczności w realizacji projektów.

3. Skuteczniej zarządzać zespołem ludzi.
Dzięki poznaniu motywów działań pracowników oraz zrozumieniu ich zachowań możliwe jest usprawnienie komunikacji firmie. Ma to wpływ zarówno na poprawę atmosfery w poszczególnych zespołach, jak również pomiędzy nimi. Płynny przepływ informacji pozwala także zmniejszyć liczbę błędów i opóźnień podczas wykonywanych zadań, co pozwala na realizację projektów zgodnie z przyjętym planem.

United Themes Shortcode Plugin
United Themes Shortcode Plugin
United Themes Shortcode Plugin

Dodatkowe informacje

Termin kursu

8-9.06.2021, 19-20.10.2021, 23-24.11.2021