struktogram witold casetti
Doświadczenie struktogram

Wszystko, co osiągnąłem w swoim życiu, zawdzięczam ciągłym szkoleniom.

Od 1994r. Rozpocząłem swoją ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego. Przez wszytskie te lata regularnie uczę się i rozwijam swoje umiejętności. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach z zakresu sprzedaży, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, psychologi sukcesu, zarządzania zespołami ludzkimi, kreowania wizerunku, a także negocjacji, zasad wywierania wpływu, moderacji i facylitacji, edukacji finansowej oraz komunikacji, przywództwa.

Aby zdobyć tę wiedzę, jeździłem po całym świecie, szkoląc się u najlepszych trenerów, takich jak Anthony Robbins, Bryan Tracy, Bodo Schafer, Robert Kiyosaki, T. Harv Eker, Blair Singer, Eric Worre, Robert Cialdini oraz Tom Schreider.

Jestem licencjonowanym trenerem systemu STRUCTOGRAM® IBSA.

STRUCTOGRAM® to szwajcarski system treningowy wykorzystywany na całym świecie, który bazuje na teorii trójdzielnego mózgu opracowanej przez prof. dr Paula MacLeana. Podstawą systemu jest analiza biostrukturalna, która wskazuje na biologiczne uwarunkowania naszej natury oraz pozwala na odkrycie i pełne wykorzystanie drzemiącego w nas potencjału – w zgodzie z własnymi predyspozycjami i z pełną świadomością naszych mocnych stron oraz potencjalnych obszarów rozwoju.

Teoria trójdzielnego mózgu – co to znaczy?
Każdy z nas ma i wykorzystuje z powodzeniem trzy ewolucyjnie wyodrębnione i różne części mózgu. Mózg działa jako jedność, ale każda z jego części odpowiada u nas za inne i określone zachowania. Każdy z nas używa wspomnianych trzech części mózgu w różnym natężeniu i w unikatowy, całkowicie własny sposób. U jednego człowieka dominuje jedna część, a u drugiego inna – co daje zauważalne tendencje do określonych i ulubionych zachowań lub charakterystycznego procesu podejmowania decyzji, czy wyborów życiowych.

prof. dr Paul D. MacLean – Amerykański badacz mózgu, Dyrektor Instytutu ds. Ewolucji i Zachowania Mózgu przy Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego, Bethesda/Maryland,

STRUCTOGRAM® ukazuje szybko i jak na dłoni – trzema kolorami, która z trzech części mózgu
dominuje i w związku z tym, jakie zachowania mogą być uznawane za naturalne oraz w czym tkwi
potencjał danej osoby. Pozwala na dogłębne poznanie samego siebie, dzięki czemu jest z
powodzeniem wykorzystywany od lat zarówno w działaniach coachingowych jak i szkoleniowych.
Szkolenia oparte na systemie STRUCTOGRAM® są proste, a zarazem tłumaczą naprawdę dużo w
temacie relacji międzyludzkich i umożliwiają wskazanie optymalnych ścieżek dla rozwoju zespołu, jak
i rozwoju indywidualnego.

certyfikaty struktogram